MARCEL

GOTJÉ

 

NATIVE

ART

& GIFTS

HOME

 

 

  BOOMSYMBOLIEK (uitgebreid)

 

Pagina 1

 

 

 

 

 

 

Taxus

(Taxus baccata)

De Taxus wordt geassocieerd met onsterfelijkheid en de dood. Het sap van de Taxus bevat een dodelijk gif dat wel voor speerpunten werd gebruikt, vandaar de associatie met de dood. De associatie met onsterfelijkheid vloeit voort uit het feit

dat de Taxus wel duizenden jaren oud kan worden maar het heeft ook te maken met dat hij altijd groen blijft.

Ze noemen de Taxus ook wel “wachter van de tijd”. Heel vaak, zeker in Groot Brittannië, is hij te vinden rond kerken maar ook

op kerkhoven. Er zijn talloze verhalen uit de oudheid te vinden waarin de Taxus gezien wordt als krachtige bescherming 

tegen het kwaad.

 

Het is een boom van twee uitersten. Hij is de bemiddelaar tussen deze en de andere realiteit en geeft ons inzicht in ons onder-

bewustzijn. Met zijn op slangen gelijkende wortels die diep in de onderwereld reiken is hij verbonden met de aarde, soepelheid

en verandering maar ook met het hiernamaals en de bovenwereld  waar de lichtwezens huizen. 

 

Druďden gebruikt taxushout om er visioenen mee op te wekken en er toekomst voorspellingen mee te doen of om er krachtige amuletten van te maken. De Taxus behoort tot de opperhoofd bomen en heeft een zeer wijze spirit ! Hij heeft een enorm incasseringsvermogen en is een echte overlever ! De bijhorende windrichting van de taxus op het medicijnwiel is het noorden

en zuiden.

 

Enkele sleutelwoorden bij de taxus zijn: bemiddelaar tussen deze en de andere realiteit; magie; dood en wedergeboorte;

krachtige bescherming; visioenen; profetie; inzicht in het onderbewustzijn; zeer wijs; eeuwigheid; soepelheid en verandering;

groot incasseringsvermogen; wachter van de tijd.

 

 

Naar boven

 

 

 

 

 

Hazelaar

(Corylus avellana)

De Hazelaar was van oudsher al een heilige struik en een bron van mysterieuze verhalen. Volgens de Kelten behoorde deze struik

ook tot de opperhoofd bomen en wordt beroemd om zijn geleidende kwaliteit (zie Keltische boomhoroscoop). Hierdoor is de Hazelaar erg geschikt om wichelroedes van te maken of een wandelstok die de gebruiker ervan de weg openbaart in het woud.

 

Heksen en tovenaars maken hun toverstok van de hazelaar die  op een heel specifieke manier wordt verkregen en gezegend.

De Hazelaar wordt bij de Kelten en Germanen dan ook  in verband gebracht met Magie en helderziendheid.  

 

Ook wichelroedes worden niet op een willekeurige manier afgesneden. Er zijn heel veel varianten te vinden over de manier

van afsnijden van een tak voor dit doel. Waarschijnlijk zijn die ontstaan doordat men de mislukkingen wilde verklaren wanneer

een wichelroede niet goed bleek te werken. In de Iers Keltische mythologie werd hij de boom der wijsheid en kennis genoemd.

 

Slapen onder een Hazelaar zou goede dromen brengen. Verder zijn er veel verhalen te vinden waarin de hazelaar in verband

wordt gebracht met vruchtbaarheid, vrede en bescherming. De bijhorende windrichting van de hazelaar op het medicijnwiel

is het westen.

 

Enkele sleutelwoorden bij de hazelaar zijn: magie; kennis en wijsheid; gids; inspiratie; intuďtie; helderziendheid; meditatie;

voorspelling; eeuwigheid; gastvrijheid; vruchtbaarheid; ondernemende pionier.

 

 

Naar boven

 

 

 

 

 

Ceder

(Cedrus atlantica, Cedrus libani,

Cedrus deodara en Cedrus brevifolia)

Het Heilige Cederhout is voor de Noord-westkust volken van groot belang. Ze maken van het hout en bast totempalen, huizen, 

kano’s, rituele- en gebruiksvoorwerpen. Het betref hier echter niet de echte Ceder van het geslacht Cedrus maar de zogenoemde

Western Red Cedar. Het gaat hier dan om de Thuja plicata, ook wel de Reuze Levensboom genoemd. 

Een andere veel gebruikte soort, ook voor smudging ceremonieën, is de Eastern Red Cedar, de Juniperus virginiana. De twijgen

met schubben worden gebrand om slechte spirits te doen verdwijnen en een ruimte te scheppen die veilig voelt.

Tijdens het smudgen wordt er gebeden die met de rook opstijgen naar de Grote Geest. Ondanks dat dit geen echte Ceders betreft zijn dit zeer duurzame en waardevolle aromatische hout soorten die door de Indianen van Noord Amerika als heilig en wijs worden beschouwd.  Cedrus atlantica, Cedrus libani, Cedrus deodara en Cedrus brevifolia zijn de vier nauw verwante echte Ceders,

die overigens pas in de 17de eeuw bij ons werd ingevoerd. Van oudsher had de Ceder een hoog aanzien.

Men weet dat Cederhout in de klassieke oudheid een zeer gewaardeerd bouwmateriaal was voor tempels en paleizen.

Hierom wordt hij in verband gebracht met bescherming. Omdat Cederhout onbederfelijk is, maakte men er ook godenbeelden van

wat hem met vertrouwen verbind. 

 

Geen enkele boom wordt in de bijbel zo veel vermeld als de Ceder: maar liefst 75 keer in het oude testament.

Zo zou Mozes een tak van de Ceder hebben gesneden die hij als mirakelstaf gebruikt. Hij deed onder meer water uit de rotsen vloeien, verdreef er slangen mee en deed er de Rode Zee mee open gaan om de kinderen van Israël te laten vluchten

voor het leger van de Farao. Daarom is de Ceder onlosmakelijk verbonden met magie. 

Ook wordt de echte Ceder sinds mensheugenis overal ter wereld gebruikt voor zuivering door middel van branden als offer

wat dan een aangename geur verspreidt en de goden goed stemt.

Omdat de Ceder een altijd groene boom is (zijn naalden in de winter niet verliest) en zijn hout bovendien niet verrot

staat hij symbool voor onsterfelijkheid en duurzaamheid. Verder wordt hij in verband gebracht met heling, kracht en wijsheid. 

De bijhorende windrichtingen van de ceder op het medicijnwiel zijn het zuiden en westen.

 

Enkele sleutelwoorden bij de ceder zijn: heling; zuivering; heilig; bescherming; kracht; onsterfelijkheid; duurzaamheid;

vastberaden solist; vertrouwen.

 

Naar boven

 

 

 

 

 

Vlier (gewone)

(Sambucus nigra)

 

De vlier, bij de Germanen gewijd aan Donar/Thor behoorde tot één van de heiligste bomen. In de Germaanse en Noorse mythologie

gebruikte men de Vlier als toversttaf. Volgens vele Slavische en Noord-Germaanse overleveringen zouden er onder de Vlier

onderaardse wezens leven. Volgens het Duitse volks geloof mag je een vlier nooit verbranden omdat deze zo heilig is.

In Frankrijk en Engeland kom je dergelijke volksgeloven nog steeds tegen. De Vlier werd steeds toegeschreven dat hij enorme afwerende kwaliteiten bezat. Hij zou tegen toverij en ook bliksem inslag beschermen en werd dan om deze rede veelvuldig

rond huizen aangeplant. 

 

Door zijn makkelijke groei (hij steld nl. zeer weinig eisen aan zijn stand plaats) was hij van oudsher een symbool van ijver.

Bijna al zijn delen kunnen worden gebruikt voor diverse nuttige doeleinden. Een van de opvallendste is wel dat van de vruchten

en bladeren een extract gemaakt kan worden dat de natuurlijke afweer van de mens tegen vogelgriepvirus enorm versterkt.

Het is bewezen in laboratorium omstandigheden dat het 99 % van het griepvirus weet te vernietigen.

Het is dus niet uit de lucht gegrepen dat de vlier zulke beschermende kwaliteiten bezit ! 

 

Langzamerhand ontstonden er christelijke verhalen over de vermeende duivelse krachten van bomen/struiken,

waaronder de Vlier en werd verteld dat hij heidens was.  Gelukkig is dat nu allemaal aan het veranderen en worden bomen

en struiken weer steeds meer vereerd.

 

Het hout van de Vlier is fijn om te bewerken en splintert niet. Er kunnen mooie krachtvoorwerpen van gemaakt worden

zoals de'Polker' welke psychische bescherming en mentale ondersteuning bied in een tijd van rumoer !

 

Enkele sleutelwoorden bij de vlier zijn: uitdrijving;; geleiding; zuivering; bescherming; liefde;  moeilijkheden overwinnen;

nieuwe start; vruchtbaarheid; regeneratie; nieuwe cyclus; wederopstanding; eeuwigheid; herleving van het feeën rijk; heilig.

 

 

 

 

 

 

Naar boven

 

 

© Copyrights by Marcel Gotjé - Native Art & Gifts - 1996 - januari 2024

 

 

 

 

Beleef de galeries hieronder...

Experience the galleries below...

 

Mijn verhaal

ACTUEEL

Healing Branch

Talismans

Drums

Ratels

Houtsnijwerk

Schilderingen

Dromenvangers

Gebedsstokken

Kruiden

Witte salie

Planten/zaden

Mineralen

 

Geschenken

Vilten buidels

Medicijn

kruikjes

Mini urnen

Schilden

Muur schilderingen

Bijzondere objecten

Workshops

Vragen

Totemdieren

Boom symboliek

360° view

Medicijnwiel

 

Muziek

Supernatural Art gallery

linken

Inspiratie

 

Betaalinfo

Mail

 

 

   Geen reactie op je mail ?...

   check ook even je spambox !                 

 

Eloy webdesign - Marcel Gotjé

Contact / vestiging >>>

Sitemap >>>

Disclaimer / voorwaarden >>>

 

 

 

 

Home >>>