MARCEL

GOTJÉ

 

Bezieler

 

NATIVE ART

& GIFTS

HOME

 

 

 

De officiële website

 

Bedankt voor je belangstelling in mijn persoonlijke achtergrond !

Van inspiratie

 naar creatie

 

 

 

Voor mij is er alleen het reizen langs wegen met hart, langs elke weg die maar hart heeft. Daar reis ik, en de enige

uitdaging die de moeite loont is hem over zijn hele lengte te reizen. En daar reis ik: "kijkend, ademloos kijkend".

 

Carlos Castaneda - uit: De lessen van Don Juan 

 

 

DE ZOEKTOCHT NAAR MIJN OORSPRONG

 

Afgeleid door het rumoer van de buitenwereld. De innerlijke wereld sluimert,

ze wacht om uitgediept te worden. De aandacht gericht op een technische 

en wetenschappelijke toekomst...

 

Zo ziet mijn leven er tot 1991 uit. Dan word ik mij er van bewust dat een wezenlijk deel 

van mijzelf tot ontplooiing gebracht dient te worden middels het natuurlijke en creatieve proces. Mijn oog voor detail richt zich voornamelijk op de mentale en lichamelijke processen. Maar ergens diep in mij, voel ik dat mijn emotionele en spirituele vermogens ontwikkeld dienen te worden om tot een heel wezen te evolueren.  Uiteindelijk kan ik

er niet langer omheen ...... ik begin mijn zoektocht naar een hoger doel in mijn bestaan.

 

 

Marcel Gotjé - maart 2014.

 

Conclussie

Ik concludeer dat ik eerst weer natuurlijk dien te worden. Ik verdiep mij in de natuurlijke ontwikkelingen buiten en in mijzelf. Terug naar de natuur betekent voor mij dan ook mijzelf weerspiegeld zien in die natuur en opnieuw verbindingen maken, verbindingen met de spirits en creatief worden als de grote Spirit zelf !

Langzaam kom ik tot mijn kern. Mijn oude wereldbeeld stort in één en geleidelijk aan word ik in mijn nieuwe leven herboren. 

 

 

 

 

"Als de rug zo recht en stevig is als een boom en onze wortels tot diep in de aarde reiken,

dan zullen we kennis maken met onze kracht en pas echt gevoed worden".

 

 

I live as I dreamed

Deze periode wordt gemarkeerd door mijn grote interesse voor mijn nachtelijke dromen die ik observeer, noteer en analyseer. Dromen die mij tot op de dag van vandaag nog steeds helder

bij blijven en zeer sterk mijn gevoel prikkelen zijn de dromen waarin ik leer vliegen, over water

loop en kan toveren. Deze dromen zijn de perfecte inleiding naar m'n nieuwe leven, een leven

waarin dromen werkelijkheid beginnen te worden en ik mijn oude leven begin te overstijgen.

 

What you see is what you are

Als eerste verdiep ik mij in planten, vooral in bomen !, vervolgens in dieren en mensen. Terwijl ik ze

in het verleden meer onafhankelijk van elkaar en van mezelf bekeek, ben ik nu meer geďnteresseerd

in de onderlinge samenhang, čn de relatie tot mezelf. Ik daal steeds meer af in mijzelf en zie mij

dan ook meer en meer in samenhang tot de wereld om mij heen. Ik leef steeds bewuster met de synchroniciteit (wat men 'toeval' noemt). Mijn leven wordt in die tijd sterk geregeerd door het

getal dertien, voor mij geen ongeluksgetal maar  hčt transformatiegetal bij uitstek, dat ik steeds weer om mij heen waarneem.  "What you see is what you are" ! 

 

Marcel Gotjé in holle Taxus. 

 

 

Sjamanisme

Mijn intuďtie wordt steeds sterker, of eigenlijk beter gezegd, mijn vertrouwen daarin ! Mijn visie word meer holistisch, en ineens is er een woord voor mijn directe ervaringen die ik onder andere krijg via mijn droomwerk .......'Sjamanisme' !  Ik begin te begrijpen dat er een oer-entiteit in mij zit die wil bemiddelen tussen deze en één van de andere realiteiten die nauw met elkaar verbonden zijn. Door te experimen- teren met het oproepen van bewustzijnsverandering, o.a. door middel van het gebruik van trommel en/of ratel, ontdek ik dat ik mijn

bewustzijn weloverwogen kan verplaatsen van de ene groef van een plaat naar een andere. Daardoor kan ik dingen recht zetten ten gunste

van mijn oorspronkelijk voorgenomen plan. Nu begrijp ik dat ik alleen maar ruimte schep in mijn leven om dingen te laten ontstaan die altijd

al hebben willen ontstaan en dat ik dit kan aanwenden om mezelf te 'stroomlijnen' naar mijn eigen toekomst.

 

Wel grappig

Wel grappig is dat, alhoewel ik zelf in 1992 voor het eerst boeken lees over Sjamanisme, druiden, magiers, tovenaars, genezers, medicijn- mannen en heksen lees, het woord 'Sjamaan' veel indruk op mij maakt door de Britse popgroep "the Shamen", die op dat moment een hitje hebben. Al snel blijkt dat hun spraakmakende songteksten direct zijn geďnspireerd door Terence McKenna die een herbeleving van het Sjamanisme in de nieuwe tijd omschrijft als een 'Archaic revival'. Terence bestudeerde zo'n 25 jaar de bestaansbasis van sjamanisme  Terence Mckenna was een innovatief theoreticus/filosoof en een boeiend spreker. Hij was een krachtige stem van de psychedelische beweging en van de opkomende maatschappelijke beweging die hij

de 'archaic revival' noemde.

 

Het zat er al in,... wat er niet in zit komt er niet uit !

Mijn interesse in voor-Christelijke tradities neemt toe. Veel hiervan vind ik terug in mijn eigen familie.  

Vooral mijn moeder draagt deze kennis vlak voorhaar overlijden zeer bewust aan mij over. Maar ook  mijn grootvader, van mijn vaders kant, legt ook een basis  bij mij in voor-Christelijke esoterische disciplines en aanbidding van de natuur, hetzij meer op onbewust niveau door

mijn jonge leeftijd toen.  Ook hij verdiept zich erg in deze materie in een tijd dat het streng verboden is onder een Christelijk

overschaduwde maatschappij.  

 

Met spirit verbonden zijn, speelt een weer steeds belangrijkere rol in mijn leven, evenals het besef dat de levenskracht alles bezield wat

uit die ene bron is voortgekomen. Zo heb ik b.v. eens een waarneming gehad dat plastic er in de niet alledaagse realiteit transparant uit ziet. Dat zegt natuurlijk ook wat over mijzelf, namelijk dat ikzelf alleen het natuurlijke wil 'zien' !

 

 

 

 

"Zelfexpressie is voor mij de sleutel tot succes"

Mijn creatieve scheppingskracht groeit aanzienlijk en ik krijg steeds vaker interessante gedachtesprongen.  Ik voel mij een door de ziel geďnspireerd mens ! Immers, mijn inspiratie komt direct uit de oerbron en straalt de kracht van de oorsprong uit. Iedere creatie is een gebed. Wat ik nodig heb, komt op mijn pad, als ik het maar wil zien. Het ene na het andere (Sjamanistische) krachtvoorwerp wordt uit mijn hand geboren.  Naast kleur, vorm en symboliek gebruik ik ook geluid. Geluid van ratels en drums als bemiddeling tussen deze en de andere realiteit. Op dit punt kom ik 'intuďtief schilderend' in aanraking met de kunst van de Indianen van de  Noordwestkust van Noord-Amerika zoals Tlingit, Tsimshian, Haida en Kwakiutl. Hun kunst verovert metéén mijn hart als ik ontdek dat wat bij mij van binnenuit ontstond al eeuwen  in het echt blijkt te bestaan bij een oorspronkelijk volk van British Columbia.  

  

     Totempole Eagle-Orca door Marcel Gotjé. 

 

 

 

 

Kunst activeert een helende kracht, zowel voor de kunstenaar als degene die het kunstwerk ondergaat   - Richard Newman -

 

 

Evenwicht

Geďnspireerd door de kunst van de Noord-west kusters verhef ik mijn gebruiksvoorwerpen die ik maak tot kunst. Na verloop van tijd ontstaan er diverse richtingen waarop ik mij toeleg. Ondanks

de verschillende stijlen die ik ontwikkel hebben ze toch de zelfde herkenbare uitstraling. Vooral kinderen blijken er heel ontvankelijk voor te zijn. Vrij vertaald is het vooral liefde, bezieling en

een zeer geconcentreerde oorspronkelijke toewijding die wordt herkend in mijn werk. Door mijn verleden als elektronicus begrijp ik hoe energie zich gedraagt; de stromende organische,

vrouwelijke vormen, gecombineerd met de meetkundige, geconcentreerde mannelijke vormen. Telkens zoek ik naar een balans tussen het vloeiende, organische vrouwelijke en het constructieve, 

abstracte mannelijke, zowel in vorm als kleur, al naar gelang mijn behoefte. Het zorgt voor een

harmonieus evenwicht in mezelf wanneer ik deze processen onderga, als wel voor degene die mijn werk ondergaat. 

"Wat geboren wordt in de materiële wereld, bestaat ook in de spirituele wereld".

 

Sjamanendrum "Red deer" door Marcel Gotjé. 

 

 

 

 

Intuďtief houtsnijden met een interpretatie van mijn persoonlijke mythe

"Mijn motivatie tot persoonlijke groei verwerk ik in mijn kunst. Zo ontstaat mijn persoonlijke mythe die in mijn werk wordt weerspiegeld. Ieder werk markeert  eenperiode uit mijn leven. De houtsnijwerken en schilderingen worden in meditatieve staat vervaardigd en krijgen zodoende steeds meer vorm. Hierna volgt de interpretatie van mijn werk. Naast de universele betekenis hebben de gebruikte kleuren, vormen en voor-stellingen vooral een persoonlijke betekenis die mij helpen bij mijn persoonlijke groei.

De interpretatie die een ander aan mijn werk geeft, vanuit zijn perspectief, is voor mij

een nieuwe spiegel die vaak net zo waar is. "What you see is what you are". Weer andere werken komen voort uit een totaalbeeld dat ik ontvang via een droom of visioen. Dit beeld probeer ik dan zo nauwkeurig mogelijk te materialiseren in het 'hier en nu'.

 

 

 

Tijdreis

Marcel reist als het ware terug in de tijd, trekt zich meer terug, daalt af in zichzelf en begint zich te spiegelen aan zijn natuurlijke

omgeving. Zijn oude fascinatie voor bomen leeft weer op. De aanleiding daartoe is, wanneer de prachtige berkenboom, die achter 

zijn huis staat, en die de jaargetijden zo trouw weergeeft, door de buren wordt omgezaagd. Zij vinden dat deze 'transparante' boom 

teveel licht wegneemt. Dit treft hem zo diep dat hij enkele zaden die deze boom nalaat, met hart en ziel opkweekt, tot één van zijn

eerste bonsaibomen.  Deze bonsaiboom gebruikt hij om zichzelf aan te spiegelen.   Hier zien je enkele van zijn beste vrienden >>>

 

De inmiddels bonte verzameling bonsaibomen met al hun verschillende eigenschappen neemt toe naarmate Marcel zich meer bewust

wordt van zichzelf en "zijn weg". Er breekt een tijd aan waarin hij zowel feitelijke als gevoelsmatige informatie over bomen verzamelt.

Hij verzamelt en bestudeert de diversiteit aan houtsoorten van onze inheemse, grote broeders. Hij maakt er waarlijk bezielde gebruiks- voorwerpen van zoals  drums, ratels, gebedsstokken, talismans enHealing Branch en laat zich hierbij inspireren door het Sjamanisme

en andere oorspronkelijke natuurreligies (Animisme) en natuurvolkeren.

 

 

Go with the flow  

Marcel voelt de beschikbare energie in zichzelf steeds meer toenemen en begint te stromen. Hij voelt dat er een essentieel punt

in zijn leven is bereikt. Dit essentiële punt komt tot uiting in zijn houtsnijwerk "Awakening" (Hawk/Snake/Frog). In dit werk,

geďnspireerd door de Kwakiutl indianen, komt zijn voorliefde voor de organische en abstracte vormen bij elkaar, een kruisbestuiving

tussen het oude en het nieuwe. Er ontstaat een integratie van het abstracte en het aardse, zoals de boom het hemelse met het

aardse verenigt. Zijn kroon in de bovenwereld en zijn wortels in de onderwereld. De stam die de middenwereld vertegenwoordigt, symboliseert de brug tussen deze twee werelden. Deze wereldboom wordt in de Noorse  tradities "Yggdrasil" en in het Latijn

"Axis Mundi" genoemd (Axis = as en Mundi = wereld).

 

Marcel voelt zich verwant met de naam "Axis Mutatis". Deze verwantschap vloeit voort uit zijn eigen natuurlijke verlangen

veranderlijk en veelzijdig te willen zijn als water, (mutatis = veranderlijk) en tegelijkertijd te staan voor wie je bent, net als

De Taxus is één van Marcel's favoriete bomen. Zijn wortels lijken vaak, als ze op rotsen groeien, op water dat over de bodem

spoelt, maar ook op slangen die deze veranderlijkheid eveneens zo mooi weerspiegelen ! Ook onze Aarde is op dit moment sterk

onderhevig aan veranderingen. 'Axis Mundi' is 'Axis Mutatis' geworden. Ga met die veranderingen mee en je zult groeien !

"Go with the flow !". 

 

  

 

 

"Leef in het moment met een wenk naar de toekomst. De 'bedoeling' schep je zelf in het moment" - Marcel -

 

 

Sinds 1996 zijn er inmiddels duizenden objecten door Marcel vervaardigd en tot kunst verheven. Langzamerhand heeft hij zich gespecialiseerd in het op maat maken van talismans en amuletten. Hij geeft ook de workshop "De Schitterende Cirkel" voor het

met een specifiek doel maken van jouw persoonlijke talisman. Ook andere rituele kracht- en gebruiksvoorwerpen en (muur)

schilderingen worden, voor zowel particulieren alsmede het bedrijfsleven, door hem in opdracht gemaakt. 

 

 

DE WORTELS VAN DE KUNSTENAAR

 

Maar hoe is het allemaal in Marcel's jeugd begonnen ?

Marcel Gotjé is al sinds zijn vroegste jeugd gefascineerd door twee uitersten, bijvoorbeeld:  organische en abstracte vormen;  fantasie of realistisch; speelse vloeiende lijnen of juist

strakke geometrische patronen. De belangstelling voor de ene of de andere vorm wisselen elkaar voordurend af. Als kind is hij veel in de natuur. Hij maakt ook veel tekeningen waarin de natuur

centraal staat. Dan volgt er weer een periode waarin hij zich toelegt op het tekenen van

abstracte vormen en symbolen. Ook de twee polen als deze 'onze bekende wereld' en vreemde andere werelden waren afwisselend een aan de orde zijnd thema. Tekeningen van Marcel's beleving in de prehistorie en vervolgens weer in een verre onbekende toekomst waren ook niet vreemd.    Enkele oude tekeningen van Marcel Gotjé van ca. 35 jaar terug vind je hier >>>

 

 

"Kunst heeft een buitengewoon effect op 't auraveld"

Barbara Ann Brennan - uit: Bronnen van Licht. 

 

 

 

 

"De Natuur is mijn atelier, mijn atelier werd natuurijk"

-Marcel- 

OVER OORSPRONG EN DE NAAM "NATIVE ART"

 

De eerste jaren noem ik mijn onderneming "Native Indian Art". Na verloop van tijd vind ik die naam niet meer toepasselijk. Wat ik inmiddels doe, is niet alleen het maken van Indian Art. Indian Art heeft mijn hart doen open gaan om contact te krijgen met mijn eigen kern. De naam "Native Art" verwijst

dus enerzijds naar kunst van oorspronkelijke volken en anderzijds naar

kunst vanuit mijn eigen oorspronkelijkheid. Want als kunstenaar ontvang ik mijn inspiratie uit de Oerbron, de Goddelijke geest.  "Native Art" staat dan ook voor Native Hart. Hout en organische vormen inspireren mij mateloos, maar ook de abstracte realiteit is waar ik niet buiten wil leven omdat deze mij vanuit een vogelvlucht een overzicht verschaft. Ik zie mijzelf dan ook 

als een levenskunstenaar, die voortdurend syntheses maakt tussen uitersten;

oud en nieuw; boven en beneden; leven en dood; rood en blauw.

De waarheid ligt voor mij daar ergens tussenin.

OVER " SUPERNATURAL ART "

De naam "SUPERNATURALART" is een geregistreerde handelsnaam die ik heb gekozen om te verwijzen naar de bovennatuurlijke, rituele kracht- en gebruiksvoorwerpen. Ook de HEALING BRANCH valt in principe onder 

'Supernatural art' maar is tevens een onafhankelijke handelsnaam. 

 

Publicaties over Marcel Gotjé >>>

 

Het volgende verhaal, "ik hoef niet te weten", verduidelijkt mijn verhaal nog eens. 

 

 

 

 

"Nu lijkt mijn verhaal ten einde te zijn gekomen, maar in werkelijkheid... begint mijn verhaal nu pas echt ! 

Talloze inwijdingen door- en uitdagingen van het leven zelf hebben er inmiddels voor gezorgd dat mijn missie

zich steeds meer is gaan uitkristalliseren tot een mooi geheel. Mijn dank gaat uit naar iedereen die mij de

afgelopen jaren heeft gesteund op mijn nieuwe levenspad, en iedereen die dat nog zal gaan doen !"

 

Licht en liefde op jouw weg !...

met vrolijke hartegroet, Marcel Gotjé.

 

 

Naar boven

 

 

© Copyrights by Marcel Gotjé - Native Art & Gifts - 1996 - april 2021

 

 

 

 

 

Bezoek gerust één van mijn andere galeries, klik op een miniatuur hieronder.

Please visit one of my other galleries, click on a thumbnail below.

 

Mijn verhaal

Actueel

Healing Branch

Talismans

Drums

Ratels

Houtsnij werk

Paintings

Dreamcatcher

Prayersticks

Kruiden

Witte salie

Mineralen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vilten buidels

Medicine jars

Schilden

Wall paintings

Workshops

Vragen

Totemdieren

360° view

Medicijnwiel

Muziek

linken

Betaalinfo

Home

 

 Mail

 

 

CONTACT GEGEVENS >>>

 

 

 

 

Home >>>