.

HOME

 

 

 

 

             NATIVE ART & GIFTS  

 

 

 

 

Disclaimer / Vrijwaringsclausule II:

 

 

VEILIGHEIDS INSTRUCTIES voor workshop "Traditionele drumbouw"

en andere (hout bewerking) workshops van Native Art & Gifts.

 

 

Voorwaarden:

 

De cursist erkent voor eigen risico te werken bij deelname aan de cursus/workshop en vrijwaart de begeleider(s)

en Native Art & Gifts voor elke vorm van aansprakelijkheid.

 

Elke cursist is en blijft persoonlijk verantwoordelijk en aansprakelijk voor: 

- het hem/haar toevertrouwde gereedschap. 

- de veilige omgang met het gereedschap.

- de eventuele gevolgen van onachtzaamheid tegenover jezelf, anderen en bezittingen.

 

Vermijd het dragen van sieraden, losse kledingstukken

Wanneer je lang haar hebt dien je dat op te binden zodat het niet over je werkstuk kan hangen. 

Zorg voor prettig zittende werkkleding en schoeisel dat tegen een stootje kan. 

 

Alcoholische dranken, drugs en “rijvaardigheid- beďnvloedende” medicijnen zijn altijd verboden tijdens het volgen

van de cursus/workshop. Roken in de buitenlucht mag als het geen hinder oplevert.

 

Cursisten worden geacht mee te helpen met opruimen, schoonmaken en, waar nodig, afbreken na het beëindigen

van de cursus/workshop.

 

 

Risico’s en maatregelen om veilig te werken met elektrische boormachine en balkenboor.   

 

De risico’s bij het werken met elektrisch handgereedschap zijn elektrocutie of verbranding door kortsluiting, verwonding door aanraking met draaiende delen van de boormachine of fysieke overbelasting door trilling of onjuiste werkhouding.

 

Als je niet bekend bent met het gereedschap, volg dan de instructies op van de begeleider(s).

 

Sluit het gereedschap aan via een aardlekschakelaar met een aanspreekstroom van 30 mA.  Elektrisch handgereedschap dat werkt op een spanning van 230V wisselspanning dient dubbel geďsoleerd uitgevoerd te zijn. Op het gereedschap is dit aangegeven met het vierkante symbool  http://www.nativeart.nl/DubbelGeisoleerd-1A.jpg 

 

Kabelhaspels die buiten worden gebruikt, moeten spatwaterdicht zijn (IP4X). Dit betekent dat de stopcontacten van kleppen zijn voorzien.

 

Gebruik alleen accessoires die voor het gereedschap ontworpen zijn.

 

Zorg altijd voor een stabiele ondergrond. Dit voorkomt dat de machine of het werkstuk los schiet en je kan verwonden.

 

Zorg dat je geen sieraden, losse kledingstukken of haar draagt, die door draaiende of bewegende delen gegrepen kunnen worden.  

 

Wanneer de boormachine in bedrijf is kan deze vastslaan in het werkstuk. Hierdoor kun je een blesuren oplopen aan de pols, arm of schouder wanneer je hier niet op bedacht bent. Houdt de machine dus steeds stevig met beide handen vast en laat de aan/uit schakelaar direct los

zodra de machine vast loopt.  

 

Schakel de voeding uit door de stekker uit het stopcontact te halen na gebruik, of wanneer je het gereedschap wil aanpassen,

bijvoorbeeld voor het verwisselen van een boor.

 

Schenk aandacht aan de werkomgeving. Zorg voor een opgeruimde en voldoende verlichte werkplek.

 

Gebruik geen 230V gereedschap in een nauwe geleidende, natte of besloten ruimte.  

 

Draag de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen zoals een veiligheidsbril of gelaatscherm en zo nodig veiligheidsschoenen,

hand- en gehoorbescherming.

 

De balkenboor is zowel aan de voorkant als aan de zijkant uiterst scherp. Laat je tijdens het werken ermee niet afleiden

en leid ook anderen niet onnodig af wanneer zij met de balkenboor werken.

 

De balkenboor kan tijdens het werken ermee erg heet worden zodat je een brandwond kunt oplopen wanneer je deze aanraakt.

 

Zet je voeten niet te dicht bij de balkenboor wanneer deze gaat draaien.

 

Zorg dat je steeds geconcentreerd blijft en neem rust pauzes. De meeste ongelukken gebeuren in de namiddag als er een lichte vermoeidheid optreed.

 

Wanneer je de boormachine met de balkenboor neerlegt om bijvoorbeeld even te pauzeren zorg dan dat de balkenboor zo ligt dat niemand

een kwetsuren kan oplopen. Leg de boor laag en horizontaal neer  op een zachte ondergrond en wel zodanig dat men er niet tegenaan kan lopen.

 

 

Risico’s en maatregelen om veilig te werken met snij gereedschappen.

 

Beitels, gutsen en messen.

Al het snij gereedschap is uiterst scherp.

 

Sta stil bij de positie van je snij gereedschap ten opzichte van het werkstuk en lichaamsdelen. Als je zit, denk dan vooral ook aan je bovenbenen.

 

De snij gereedschappen moeten in goede staat verkeren (scherp en zonder beschadigingen).

 

Leg beitels, gutsen en messen altijd bewust veilig weg in de daarvoor bedoelde beitel houder of schede wanneer je pauzeert.

Wanneer je de beitels, gutsen en messen voor een kort moment neer legt (om b.v. je werkstuk  even om te draaien) leg ze dan op een plaats

waar er geen risico is op vallen of stoten tegen de scherpe delen ervan. Leg het snij gereedschap zodanig op een zachte ondergrond neer

(b.v. een zachte doek) dat het snijvlak niet de ondergrond raakt.

 

Gebruik een mes nooit om te hakken.

 

Hakblok.

Het hakblok en directe omgeving moet steeds vrij gemaakt worden van houtspaanders.

Nooit op het hakblok gaan staan, zand en schoenvuil is de vijand van scherpe snij gereedschappen.

 

Hout.

Snijden en hakken in hout kan zowel met de nerf mee als haaks op de nerf,  maar nooit tegen de nerf in. Zorg bij hakken in je werkstuk steeds

voor ondersteuning door het hakblok onder de plek waarop je hakt. Draag bij het schuren van hout een mondkapje om te voorkomen dat je schuurstof inademt. De workshoporganisatie kan ten aller tijden ingrijpen in elke situatie die wordt beoordeeld als bedreigend voor de veiligheid

of het slagen van de workshop. Spreek ook elkaar aan op veiligheid. 

 

Concentratie.

Zorg bij het werk voor een rustige plek. Leid elkaar niet onnodig af, zorg voor een geconcentreerde sfeer. Als je merkt dat vermoeidheid toeslaat

en concentratie afneemt neem dan een rustpauze. Maak hier ook gebruik van om elkaars werk te bestuderen en te bespreken.

 

 

 

 

 

 

Naar disclaimer / Vrijwaringsclausule pagina I >>>

 

 

Naar boven

 

 

 

Alle wijzigingen voorbehouden.

 

 

 

 Mail

 

 

 

 

Home >>>

 

 

 

© Copyrights by Marcel Gotjé - Native Art & Gifts - 1996-2017