.

HOME

 

 

 

   NATIVE ART & GIFTS  

 

 

 

 

Disclaimer / Vrijwaringsclausule II:

 

 

VEILIGHEIDS INSTRUCTIES voor workshop "Traditionele drumbouw"

en andere (hout bewerking) workshops van Native Art & Gifts.

 

 

Voorwaarden:

 

De cursist erkent voor eigen risico te werken bij deelname aan de cursus/workshop en vrijwaart de begeleider(s)

en Native Art & Gifts voor elke vorm van aansprakelijkheid.

 

Elke cursist is en blijft persoonlijk verantwoordelijk en aansprakelijk voor: 

- het hem/haar toevertrouwde gereedschap. 

- de veilige omgang met het gereedschap.

- de eventuele gevolgen van onachtzaamheid tegenover jezelf, anderen en bezittingen.

 

Vermijd het dragen van sieraden, losse kledingstukken

Wanneer je lang haar hebt dien je dat op te binden zodat het niet over je werkstuk kan hangen. 

Zorg voor prettig zittende werkkleding en schoeisel dat tegen een stootje kan. 

 

Alcoholische dranken, drugs en “rijvaardigheid beďnvloedende” medicijnen zijn altijd verboden tijdens het volgen

van de cursus/workshop. Roken in de buitenlucht mag als het geen hinder oplevert.

 

Cursisten worden geacht na het beëindigen van de cursus/workshop mee te helpen met opruimen, schoonmaken,

en waar nodig, aftuigen van faciliteiten die nodig waren voor de workshop.  

 

 

Risico’s en maatregelen om veilig te werken met elektrische boormachine en balkenboor.   

 

De risico’s bij het werken met elektrisch handgereedschap zijn elektrocutie of verbranding door kortsluiting, verwonding

door aanraking met draaiende delen van de boormachine of fysieke overbelasting door trilling of onjuiste werkhouding.

 

Als je niet bekend bent met het gereedschap, volg dan de instructies op van de begeleider(s).

 

Sluit het gereedschap aan via een aardlekschakelaar met een aanspreekstroom van 30 mA. Elektrisch handgereedschap

dat werkt op een spanning van 230V wisselspanning dient dubbel geďsoleerd uitgevoerd te zijn.

Op het gereedschap is dit aangegeven met het vierkante symbool  http://www.nativeart.nl/DubbelGeisoleerd-1A.jpg 

 

Kabelhaspels die buiten worden gebruikt, moeten spatwaterdicht zijn (IP4X). Dit betekent dat de stopcontacten

van kleppen zijn voorzien.

 

Gebruik alleen accessoires die voor het gereedschap ontworpen zijn.

 

Zorg altijd voor een stabiele ondergrond. Dit voorkomt dat de machine of het werkstuk los schiet en je kan verwonden.

 

Zorg dat je geen sieraden, losse kledingstukken of haar draagt, die door draaiende of bewegende delen gegrepen

kunnen worden.  

 

Wanneer de boormachine in bedrijf is kan deze vastslaan in het werkstuk. Hierdoor kun je een blesuren oplopen aan de pols, arm of schouder wanneer je hier niet op bedacht bent. Houdt de machine dus steeds stevig met beide handen vast en laat de aan/uit schakelaar direct los zodra de machine vast loopt.  

 

Schakel de voeding uit wanneer je het gereedschap wil aanpassen, bijvoorbeeld voor het verwisselen van een boor, 

door de stekker uit het stopcontact te halen. 

 

Wanneer je de boormachine met de balkenboor neerlegt om bijvoorbeeld even te pauzeren zorg dan dat de voeding

is uitgeschakeld door de stekker uit het stopcontact te halen en de balkenboor zo ligt dat niemand een kwetsuren kan oplopen. Leg de boor laag en horizontaal neer op een zachte ondergrond en wel zodanig

dat men er niet tegenaan kan lopen.

 

Schenk aandacht aan de werkomgeving. Zorg voor een regelmatig opgeruimde en voldoende verlichte werkplek.

 

Gebruik geen 230V gereedschap in een nauwe geleidende, natte of besloten ruimte.  

 

Draag de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen zo nodig zoals een veiligheidsbril of gelaatscherm en zo nodig veiligheidsschoenen, hand- en gehoorbescherming.

 

De balkenboor is zowel aan de voorkant als aan de zijkant uiterst scherp. Laat je tijdens het werken ermee niet afleiden

en leid ook anderen niet onnodig af wanneer zij met de balkenboor werken.

 

De balkenboor kan tijdens het werken ermee erg heet worden zodat je een brandwond kunt oplopen

wanneer je deze aanraakt.

 

Zet je voeten niet te dicht bij de balkenboor wanneer deze gaat draaien.

 

Zorg dat je steeds geconcentreerd blijft tijdens het werken met het gereedschap en neem rust pauzes.

De meeste ongelukken gebeuren in de namiddag als er wat vermoeidheid optreed.

 

 

Risico’s en maatregelen om veilig te werken met snij gereedschappen.

 

Beitels, gutsen en messen.

 

Al het snij gereedschap is uiterst scherp.

 

Sta stil bij de positie van je snij gereedschap ten opzichte van het werkstuk en lichaamsdelen. Als je zit, denk dan vooral ook aan je bovenbenen.

 

De snij gereedschappen moeten in goede staat verkeren (scherp en zonder beschadigingen).

 

Leg beitels, gutsen en messen altijd bewust veilig weg in de daarvoor bedoelde beitel houder of schede

wanneer je pauzeert.

 

Wanneer je de beitels, gutsen en messen voor een kort moment neer legt (om b.v. je werkstuk even om te draaien)

leg ze dan op een plaats waar er geen risico is op vallen of stoten tegen de scherpe delen ervan.

Leg het snij gereedschap zodanig op een zachte ondergrond neer (b.v. een zachte doek) dat het snijvlak niet de ondergrond raakt, dat helpt het scherp scherp te houden.

Gebruik een mes nooit om mee te hakken.

 

 

Hakblok.

 

Het hakblok en directe omgeving dient regelmatig vrij gemaakt te worden van houtspaanders.

Nooit op het hakblok gaan staan met vuile schoenen, zand en schoenvuil is de vijand van scherpe snij gereedschappen.

Gebruik een mes nooit om mee te hakken. Zorg bij het hakken in je werkstuk steeds voor ondersteuning door het hakblok onder de plek waarop je hakt.

 

 

Hout.

 

Snijden in hout kan zowel met de nerf mee als dwars op de nerf, maar nooit tegen de nerf in.

Draag bij het schuren van hout een mondkapje om te voorkomen dat je schuurstof inademt.

 

 

Ingrepen bij onveilige situaties.

 

De workshoporganisatie en medewerkers kunnen ten aller tijden ingrijpen in elke situatie die wordt beoordeeld als bedreigend voor de veiligheid of het slagen van de workshop. Spreek ook elkaar aan op veiligheid. 

 

 

Concentratie v.s. rustpauze ! 

 

Zorg bij het werk voor een rustige plek. Leid elkaar niet onnodig af, zorg voor een geconcentreerde sfeer. Als je merkt

dat vermoeidheid toeslaat en concentratie afneemt neem dan een rustpauze !  Maak hier ook gebruik van om elkaars werk te bestuderen en te bespreken met elkaar. Dat zorgt voor meer verbinding met elkaar waardoor je ook meer

alert raakt bij eventuele concentratie afzwakking bij je mede cursist.

 

 

AANSPRAKELIJKHEIDSVERKLARING/VRIJWARING FORMULIER >>> Formulier downloaden

 

Alle wijzigingen voorbehouden.

 

 

Naar disclaimer / Vrijwaringsclausule pagina I >>>

 

 

Naar boven

 

 

 

 Mail

 

 

 

 

Home >>>

 

 

 

© Copyrights by Marcel Gotjé - Native Art & Gifts - 1996 - januari 2023