MARCEL

GOTJÉ

 

NATIVE

ART

& GIFTS

HOME

 

   "AXIS MUNDI / THUNDERBIRD"

 

GALERIE OVERZICHT

 

 

 

 

 

 

 (VERKOCHT - SOLD)

 

 

© Copyrights by Marcel Gotjé - Native Art & Gifts - 1996-2021

Wereldboom, dondervogel, cobra en edelhert

 

Deze sjamanendrum met een frame van witte populier (53 x 44 cm)werd in opdracht op maat gemaakt. Hij is bespannen met huid en spanstrips van edelhert. Deze drum is een goed voorbeeld van een in zijn vorm bewaard gebleven 'levensverhaal' van de boom. 

 

AXIS MUNDI (Wereldboom)

De ‘wereld-as’ wordt in bijna alle culturen gesymboliseerd door een  boom die in het Latijn

"Axis Mundi" en in Noorse tradities "Yggdrasil" genoemd wordt. Ook de Kabbalistische levensboom is hier een voorbeeld van. “Axis Mundi” staat symbool voor de weg naar de bovenwereld, de weg die de Sjamaan volgt om in het gebied van goden en geesten te komen.

Deze boom heeft drie niveaus; zijn wortels groeien door de aarde heen (de onderwereld);

zijn stam verheft zich door de planten-, dieren- en mensenwereld (de middenwereld) en vormt

de brug tussen de onder- en bovenwereld; de kruin reikt in de hemel (de bovenwereld),

en symboliseert de mogelijke verheffing van de mens uit het rijk van de dichtere materie

naar de wereld van de ijle geest.

 

THUNDERBIRD (Dondervogel)

Bij de Indianen van de noordwestkust van Noord Amerika is de Thunderbird meestal afgebeeld met krullende veren op het hoofd die op hoorns lijken welke de kracht van de machtige Dondervogel tot uitdrukking brengen. Van de noordwestkust volken komt de Thunderbird het meest voor bij de Kwakiutl (Kwak’ waka’ wakw). Zij dachten dat zijn vleugelslag de donderslagen veroorzaakte en de bliksem uit zijn ogen kwam.

 

De Dondervogel energie is direct, sterk energetisch stralend en actief. Mensen die met deze energie werken zijn vaak leiders met een sterke intuďtie en doordringendheid die steeds iets nieuws zoeken. Andere sleutel woorden die bij de Dondervogel horen zijn: transformatie, zuivering, briljant, vernieuwing, verlichting en helderheid. Het bijhorende element is vuur.

De bliksem staat voor kracht en inspiratie.

 

COBRA (slang)

Bij de indianen van de Noordwestkust van Noord-Amerika wordt de Slang beschouwd

als de spirituele bode tussen de hogere en de lagere wereld.

 

Aboriginal mythologie

De kosmische Slang Yurlunggur krult zich rond de gezusters Wawilak en hun zonen. 

Dit mythische gebeuren wordt bij initiatieriten herhaald. De mannen nemen de jongens mee naar een heilige plaats waar vrouwen niet mogen komen. Als de jongens terugkeren, heeft de Slang

ze uitgebraakt en zijn ze als mannen herboren.

 

Noorse mythologie

Hier noemt men de Slang Nidhogg of “de vreselijke bijter” die opgerold ligt aan de wortels 

van de wereldboom Yggdrasil en die de fundamenten van de wereld kan verslinden.

 

Griekse myhtologie

De Slang wordt hier beschouwd als de incarnatie van een overledene.

 

Hindoe mythologie

De Linga, de pilaar die de fallus van de god Shiva voorstelt, wordt bewaakt door Cobra’s. 

De god Vishnu bereed de Cobra van de wijsheid.

 

Egyptische mythologie

Farao’s droegen de heilige Uraeus (Cobra’s) in hun kroon als symbool van hun goddelijke koningschap.

 

EDELHERT

Zachtaardigheid; onschuld; oerkracht die je uitnodigd vanuit je eigen centrum te leven;

eindeloze groei; Hemel en Aarde; meditatie; lokroep van doorlopen nieuwe avonturen.

 

 

(Terug) naar beschilderde drums overzicht

>>>

(Terug) naar Shaman drum gallery begin pagina

>>>

 

 

 

 

Drum beschilderingen op maat

 

Het is mogelijk een reeds in je bezit zijnde, of een bij ons aangeschafte drum, door mij te laten beschilderen.

Ik maak eerst een digitaal ontwerp die ik je per e-mail stuur voordat ik het daadwerkelijk op je drum schilder.

Hoe het ontwerpen voor beschildering in zijn werk gaat

>>>

Heb je zelf geen drum ?... schaf er hier één aan

>>>

 

 

Jouw unieke wensen zijn mijn nieuwe uitdagingen, ik zie ze enthousiast tegemoet !

Meer info ?, bel naar: 036 - 5319913 of 06 - 52697153 of mail >>> 

Ik nodig je graag uit voor een afspraak !

 

 

 

 

Home >>>