MARCEL

GOTJÉ

 

NATIVE

ART

& GIFTS

HOME

 

  "VORTEX EAGLE"

 

 

GALERIE OVERZICHT

 

 

Uit berkenhout gesneden Healing Branch Vortex ratel met olifantsappel ratelbol en tijgeroog ingelegd.

Door Marcel Gotjé.                                                                                                           (VERKOCHT - SOLD)

 

 

Eagle

 

Indiaanse Mythologie

De Indianen van de noordwestkust van Noord Amerika zagen de Arend vaak als de mythische thunderbird (dondervogel), al was de Dondervogel bij hun het meest afgebeeld met krullen op het hoofd die op hoorns lijken. 

De Arend is samen met de thunderbird een van de meest krachtigste spirits van alle die het dichtst bij de

grote Geest konden komen.

 

Pueblo mythologie

De Adelaar wordt hier gezien als een hemelvogel die spiraalsgewijs net zo hoog kon opstijgen tot hij door een gat

in de hemel verdween en het huis van de zon bereikte.

 

Azteekse mythologie

De oppergod vertelde het volk dat ze zich moesten vestigen op de plek waar de Adelaar op een cactus neerstreek

en een slang zou eten. Deze plek heette toen Tenochtitlan maar is nu bekend als Mexico-Stad.

 

Egyptische mythologie

De Adelaar staat in de Egyptische hiërogliefen voor de letter “a” en is tevens het symbool. 

 

Algemeen symboliseert de arend: geestelijke verlichting, vrijheid, heling, schepping, leiderschap, boodschapper

van de schepper, bewustzijnsverruiming.

 

Tijgeroog: oosten; lucht; bevorderd zelfvertrouwen, realiteitszin en concentratie van gedachten; ontkrampt;

verwarmt; energie gevend; bevrijding gevend gevoel; beschermd en weert boze blik. 

 

 

Ook een Sjamanen ratel op maat laten maken ? Voor info

bel naar: 036 - 5319913 of 06 - 52697153.     Of mail:

 

 

© Copyrights by Marcel Gotjé - Native Art & Gifts - 1996 - juli 2023

 

 

 

 

 

 

Home >>>