.

HOME

 

 

 

 

  "VORTEX EAGLE"  

 

 

 

De Eagle is een van de meest bewonderde vogels van de wereld, vooral onder heel ambitieuze en strijdbare beschavingen. 

 

De blik van de hoog opgevlogen Arend reikt van horizon tot horizon terwijl hij zich zeer goed van het land en water kan voeden.

Zo leert hij ons een evenwicht te vinden tussen het aardse bestaan en het hogere. Op grond van zijn vlucht is de Arend het symbool

van  groter overzicht en verlichting daar hij alle windrichtingen kan overzien. Alle elementen zijn in de Arend vertegenwoordigd

maar het oosten het sterkst.

 

 

Uit berkenhout gesneden Healing Branch Vortex ratel met olifantsappel ratelbol

en tijgeroog ingelegd - door Marcel Gotjé.

 

 

Eagle

 

Indiaanse Mythologie

De Indianen van de noordwestkust van Noord Amerika zagen de Arend vaak als de mythische thunderbird (dondervogel), al was de Dondervogel bij hun het meest

afgebeeld met krullen op het hoofd die op hoorns lijken. De Arend is samen met de thunderbird een van de meest krachtigste spirits van alle die het dichtst bij de grote Geest konden komen.

 

 

Pueblo mythologie

De Adelaar wordt hier gezien als een hemelvogel die spiraalsgewijs net zo hoog kon opstijgen tot hij door een gat in de hemel verdween en het huis van de zon bereikte.

 

Azteekse mythologie

De oppergod vertelde het volk dat ze zich moesten vestigen op de plek waar

de Adelaar op een cactus neerstreek en een slang zou eten. Deze plek heette toen Tenochtitlan maar is nu bekend als Mexico-Stad.

 

Egyptische mythologie

De Adelaar staat in de Egyptische hiërogliefen voor de letter “a”

en is tevens het symbool. 

 

Algemeen symboliseert de arend: geestelijke verlichting, vrijheid, heling, schepping, leiderschap, boodschapper van de schepper, bewustzijnsverruiming.

 

Tijgeroog: oosten; lucht; bevorderd zelfvertrouwen, realiteitszin en concentratie

van gedachten; ontkrampt; verwarmt; energie gevend; bevrijding gevend gevoel; beschermd en weert boze blik. 

 

Animated view

 

 

© Copyrights by Marcel Gotjé - Native Art & Gifts - 1996 - december 2020

 

 

(Terug) naar woodcarvings overzicht              >>>

(Terug) naar woodcarving gallery begin pagina   >>>

 

 

Adelaar talismans uit hout gesneden             >>>

 

Ook een Sjamanen ratel op maat laten maken ? Voor meer info kunt je bellen

naar: 036 - 5319913 of 06 - 52697153.    Of mail: redhawk@nativeart.nl   >>>

 

 

 

 

 

 

Home >>>