.

HOME

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  HEALING BRANCH™      

 

De draagbare krachtbron met spirit

 

 

 

 

Een gids voor jouw levenswandel

Bomen zijn levende wezens met een spirit, die een uitstekende gids kunnen zijn bij het verkrijgen van een dieper inzicht in jezelf.  Het boomsymbool is verbonden met de mensenziel en heeft te maken met de individuele ontwikkeling.

"Axis Mundi"

Dat de mens zich altijd al heeft laten inspireren door bomen komen we over de hele wereld tegen. De ‘wereld-as’

wordt in bijna alle culturen gesymboliseerd door een  boom die in het Latijn "Axis Mundi" en in Noorse tradities

"Yggdrasil" genoemd wordt. Ook de Kabbalistische levensboom is hier een voorbeeld van. “Axis Mundi” staat

symbool voor de weg naar de bovenwereld, de weg die de Sjamaan volgt om in het gebied van goden en geesten

te komen. Deze boom heeft drie niveaus; zijn wortels groeien door de aarde heen (de onderwereld); zijn stam

verheft zich door de planten-, dieren- en mensenwereld (de middenwereld) en vormt de brug tussen de onder-

en bovenwereld; de kruin reikt in de hemel (de bovenwereld), en symboliseert de mogelijke verheffing van de

mens uit het rijk van de dichtere materie naar de wereld van de ijle geest.

 

Unieke eigenschappen

Sinds er mensen zijn heeft de boom en de spirit ervan, door de Kelten ‘Dryade’ genoemd, de mens bescherming

en inzicht gegeven. Iedere boomsoort bezit net als ieder mens unieke eigenschappen, zowel op fysiek als op

energetisch niveau. Delen ervan kunnen worden aangewend om deze unieke eigenschappen eigen te maken.

Zo kunnen we bepaalde eigenschapen van een boom in ons zelf herkennen. Ieder stuk hout is enig in zijn soort,

net als een vingerprint of iris van een oog; uniek !

 

Draagbare krachtbron

Healing Branch zijn takken of delen daarvan met bijzondere eigenschappen die zijn geschonken door bomen

met bovengemiddelde levenskracht. Bovendien zijn ze vaak veredeld door toevoeging van geschilderde details

en/of mineralen welke werden ingegeven in overeenstemming met het wezen van de boom. Zo krijgt iedere

Healing Branch een passende aantrekkingskracht en een heel specifiek doel zoals bijvoorbeeld een gids-,

healing-, gebed- of toverstok. Het universum hoeft er alleen maar voor te zorgen dat de toekomstige eigenaar

verliefd wordt op dit bijzondere stuk hout. Marcel Gotjé ziet het als zijn missie en een voorrecht te bemiddelen

tussen bomen en mensen. De Healing Branch wordt door Marcel ook wel “Supernatural Art” genoemd. 

 

Alleen de allerhoogste intentie is goed genoeg

Vanaf het moment dat de tak werd afgestaan door de betreffende boom tot het moment van overdracht naar jou heeft de Healing Branch ieder noodzakelijk ritueel doorlopen. Deze rituelen zijn erop gericht het ‘Hogere zelf’ van de betreffende boomsoort te verzoeken te blijven wonen in dit stuk hout om de mens bij te staan op zijn levensweg. Iedere Healing Branch heeft dan ook een missie en ligt te wachten op het moment van overdracht

naar de eigenaar die in hem wil investeren en vriendschap sluiten. Tot die tijd schenkt Marcel Gotjé

met de hoogst mogelijke intentie aandacht aan de Healing Branch “to keep the spirit alive”.

Marcel behandelt ze alsof het zijn eigen kinderen zijn. 

 

Een liefdevolle vriend

Healing Branch laten ons zien en voelen hoe wij door moeilijke omstandigheden nieuwe wegen kunnen vinden

om te groeien en sterker te worden. Als we bereid zijn met ze te communiceren zullen ze ons bijstaan met het bewandelen van ons levenspad. In de praktijk betekend dit dat meditatie op jouw Healing Branch je antwoorden zal geven op je levensvragen. De Healing Branch stimuleren niet alleen je bewustzijn maar geven je ook een positievere mentale houding en helpen je weer verbindingen te maken met al het natuurlijke in en om je heen.

Het enige wat de spirit van het hout van je terugverwacht is dan ook heel natuurlijk: liefde, respect

en een open hart om naar hem/haar te luisteren.

 

Ik nodig je uit

Om voor jou de juiste Healing Branch te vinden wil ik je van harte uitnodigen de galerij aan huis te bezoeken.

Je kunt dan zelf voelen en ervaren welke Healing Branch bij je past. De Healing Branch kiest overigens jou !

Ook is er de mogelijkheid je persoonlijke Healing Branch 'from scratch' te laten ontwikkelen... lees meer >>> 

Voor een afspraak om de gallery te bezoeken of meer info kun je bellen naar: 036 5319913 of 06 52697153

Je kunt ook mailen naar: healingbranch@nativeart.nl of marcel@nativeart.nl

 

 

 Succes op jouw weg, in licht en liefde.  

 

Vrolijke hartegroet Marcel Gotjé.

 

 

Healing Branch Slice - "Fairy Tale" (HB-S-127)

 

 

"Als de rug zo recht en stevig is als een boom en onze wortels tot diep in de aarde reiken,

dan zullen we kennis maken met onze kracht en pas echt gevoed worden".

 

 

 

 

© Copyrights by Marcel Gotjé - Native Art & Gifts - 1996 - november 2020

 

 

 

This page: Healing Branch Background page

 

  Healing Branch Background

  Healing Branch Magic wands

  Healing Branch Slices

  Healing Branch Wand Pendants

  Healing Branch Powerbead

 

 

 

 

 

More About Healing Branch 

Custom made Healing Branch 

Healing Branch Walking stick 

Healing Branch drumbeater 

 Healing Branch Rattles 

Miscellaneous Healing Branch 

Naar boven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezoek gerust één van mijn andere galeries, klik op een miniatuur hieronder.

 

My story

Topic

Healing Branch

Talisman

Shaman drum

Ratels

Wood carve

Paintings

Dreamcatcher

Praiersticks

Smudge herbs

White sage

Minerals

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Woolen pouch

Medicine jars

Shields

Wall paintings

Workshops

FAQ

Totemanimals

360° view

Medicinewheel

Music

links

Payment info

Home

 

 Mail

 

 

 

 

Home >>>