MARCEL

GOTJÉ

 

NATIVE

ART

& GIFTS

HOME

 

 

HEALING BRANCH - DE DRAAGBARE KRACHTBRON

 

BACKGROUND

 

 

 

 

  Healing Branch Background (deze pagina)

  Healing Branch Magic wands

  Healing Branch Slices

  Healing Branch Wand Pendants

  Healing Branch Powerbead

 

 

 

 

More About Healing Branch 

Custom made Healing Branch 

Healing Branch Walking stick 

Healing Branch drumbeater 

 Healing Branch Rattles 

Miscellaneous Healing Branch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een gids voor jouw levenswandel

Bomen zijn levende wezens met een spirit, die een uitstekende gids kunnen zijn bij het verkrijgen van een dieper inzicht

in jezelf.  Het boomsymbool is verbonden met de mensenziel en heeft te maken met de individuele ontwikkeling.

 

 

"Axis Mundi"

Dat de mens zich altijd al heeft laten inspireren door bomen komen we over de hele wereld tegen. De ‘wereld-as’ wordt

in bijna alle culturen gesymboliseerd door een  boom die in het Latijn "Axis Mundi" en in Noorse tradities "Yggdrasil" genoemd wordt. Ook de Kabbalistische levensboom is hier een voorbeeld van. “Axis Mundi” staat symbool voor de weg

naar de bovenwereld, de weg die de Sjamaan volgt om in het gebied van goden en geesten te komen. Deze boom heeft

drie niveaus; zijn wortels groeien door de aarde heen (de onderwereld); zijn stam verheft zich door de planten-, dieren- en mensenwereld (de middenwereld) en vormt de brug tussen de onder- en bovenwereld; de kruin reikt in de hemel

(de bovenwereld), en symboliseert de mogelijke verheffing van de mens uit het rijk van de dichtere materie naar de wereld van de ijle geest.

 

 

Unieke eigenschappen

Sinds er mensen zijn heeft de boom en de spirit ervan, door de Kelten ‘Dryade’ genoemd, de mens bescherming en inzicht gegeven. Iedere boomsoort bezit net als ieder mens unieke eigenschappen, zowel op fysiek als op energetisch niveau.

Delen ervan kunnen worden aangewend om deze unieke eigenschappen eigen te maken. Zo kunnen we bepaalde eigenschapen van een boom in ons zelf herkennen. Ieder stuk hout is enig in zijn soort, net als een vingerprint of iris

van een oog... uniek !

 

 

Draagbare krachtbron

Healing Branch zijn takken of delen daarvan met bijzondere eigenschappen die zijn geschonken door bomen met bovengemiddelde levenskracht. Bovendien zijn ze vaak veredeld door toevoeging van visuele details en/of mineralen

welke werden ingegeven in overeenstemming met het wezen van de boom. Zo krijgt iedere Healing Branch een passende aantrekkingskracht en een heel specifiek doel zoals bijvoorbeeld een gids-, healing-, gebed- of  krachtstok.

Het 'Universum' hoeft er alleen maar voor te zorgen dat de toekomstige hoeder verliefd wordt op deze bijzondere 'Branch'.

 

Marcel Gotjé zegt hierover: "Ik zie het als mijn levensopdracht mensen via een Healing Branch te verenigen/verdiepen

in wat de mens oorspronkelijk is geschonken om zichzelf te helen (en vervolgens anderen als zij daar klaar voor zijn natuurlijk). Voor mij zijn dat bomen !  Ik voel mij een bevoorrecht mens te mogen bemiddelen hierin. Bomen hebben mij

alles gebracht wat ik moest worden !"  

 

 

Alleen de allerhoogste intentie is goed genoeg

Vanaf het moment dat de tak werd afgestaan door de betreffende boom tot het moment van overdracht naar jou heeft de Healing Branch ieder noodzakelijk ritueel doorlopen. Deze rituelen zijn erop gericht het ‘Hogere zelf’ van de betreffende boomsoort te verzoeken te blijven wonen in dit stuk hout om de mens bij te staan op zijn levensweg. Iedere Healing Branch heeft dan ook een missie en ligt te wachten op het moment van overdracht naar de hoeder die in hem wil investeren en vriendschap sluiten. Tot die tijd schenkt Marcel Gotjé met de hoogst mogelijke intentie aandacht aan de Healing Branch

'to keep the spirit alive'. Marcel behandelt ze alsof het zijn eigen kinderen zijn. 

 

 

Een liefdevolle vriend

Healing Branch laten ons zien en voelen hoe wij door moeilijke omstandigheden nieuwe wegen kunnen vinden om te groeien en sterker te worden. Als we bereid zijn met ze te communiceren zullen ze ons bijstaan met het bewandelen van ons levenspad. In de praktijk betekend dit dat meditatie op jouw Healing Branch je antwoorden zal geven op je levensvragen. De Healing Branch stimuleren niet alleen je bewustzijn maar geven je ook een positievere mentale houding en helpen je weer verbindingen te maken met al het natuurlijke in en om je heen. Het enige wat de Spirit van het hout van je terugverwacht is dan ook heel natuurlijk: liefde, respect en een open hart om naar hem/haar te luisteren.

 

 

Ik nodig je van harte uit

 

Om voor jou de juiste Healing Branch te vinden wil ik je van harte uitnodigen de galerij aan huis te bezoeken.

Je kunt dan zelf voelen en beleven welke Healing Branch bij jou past. De Healing Branch kiest overigens jou !

Ook is er de mogelijkheid je persoonlijke Healing Branch 'from scratch' te laten ontwikkelen...lees meer >>> 

 

Voor een afspraak om de gallery te bezoeken of meer info kun je bellen naar: 036 5319913 of 06 52697153

Je kunt ook mailen naar: healingbranch@nativeart.nl

 

 

 

 Succes op jouw weg in licht en liefde !  

Vrolijke hartegroet Marcel Gotjé.

 

 

 

 

 

"Als de rug zo recht en stevig is als een boom en onze wortels tot diep in de aarde reiken,

dan zullen we kennis maken met onze kracht en pas echt gevoed worden".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naar boven

 

 

© Copyrights by Marcel Gotjé - Native Art & Gifts - 1996 - februari 2022

 

 

 

 

Beleef de galeries hieronder...

Experience the galleries below...

 

Mijn verhaal

ACTUEEL

Healing Branch

Talismans

Drums

Ratels

Houtsnijwerk

Schilderingen

Dromenvangers

Gebedsstokken

Kruiden

Witte salie

Planten/zaden

Mineralen

 

Geschenken

Vilten buidels

Medicijn

kruikjes

Mini urnen

Schilden

Muur schilderingen

Bijzondere objecten

Workshops

Vragen

Totemdieren

Boom symboliek

360° view

Medicijnwiel

 

Muziek

Supernatural Art gallery

linken

Inspiratie

 

Betaalinfo

Mail

 

 

   Geen reactie op je mail ?...

   check ook even je spambox !                 

 

Eloy webdesign - Marcel Gotjé

Contact / vestiging >>>

Sitemap >>>

Disclaimer / voorwaarden >>>

 

 

 

 

Home >>>